Käiguosa

Masina käiguosa on see osa masinast, mille abil masin liigub. Käiguosa koosneb veermikust ja raamist. Käiguosa võib olla alusvanker, mida saab kasutada erinevate masinate liikumapanemiseks. 

Ümberlaadur

Ümberlaadur on masin, mis laadib kaevise ümber ühelt veovahendilt või laadimismasinalt teise. Näiteks kopplaaduri poolt toodud kaevis laaditakse ümberlaadurisse ja see laadib kaevise edasi vagonetti. Ümberlaadurit kasutatakse juhul, kui otse laadimine on problemaatiline, näiteks, kui suure kopaga kopplaadur ei saa laadida kitsale kraapkonveierile, siis kasutatakse ümberlaadurit, mis võib olla näiteks punkerlaadur. 

Vajumi ulatus

Vajum on varingu mõju maa peal. Vajumi ulatus sõltub varingu ulatusest, olles sellest üldjuhul suurem.

Raimamismasin

Raimamismasin on masin millega raimatakse kivimit. Raimamiseks kasutatakse tööorganit, mis võib olla näiteks lõiketrummel, kopp, sahk, konks, piik, nukk vm.

Kaevandamise mõiste

Kaevandamine on kas majanduslik tegevus maavarast toodangu valmistamise eesmärgil või mäetööde kogum, mis koosneb peamiselt põhiprotsessidest: raimamine, laadimine ja vedu.

Betoon

Betoon on tardtehiskivi.

(Concrete ingl.k.)

Betoon ei ole tsement, kuid tsement võib olla betooni koostisosa. 

Kaevanduse täitmisel kasutatavat materjali ei nimetata betooniks, et seda tavaehitusbetoonist eristada. Täitematerjalis kasutatakse sideainena lendtuhka kuid võib kasutada ka tsementi. 


betoon ‹-i 21› ssideaine (eriti tsemendi), täitematerjali ja vee segu kivistumisel saadav ehitusmaterjal.Hüdrotehniline, happekindel betoon. Betoonist ehitised, rajatised. || betooniseguBetooni paigaldama. Betoon kivistub. Ls. asfalt|betoondekoratiiv|betoongaas|betoonkerg|betoonkillustik|betoonkips|betoon,kivik|betoonkruus|betoonkülm|betoonliiv|betoonlubi|betoonmull|betoonping|betoonplast|betoon,polümeer|betoonpoor|betoonpõlevkivituhk|betoonrask|betoonraud|betoonräbu|betoonsard|betoon,silikaat|betoontari|betoontee|betoonterratso|betoontsement|betoonvaht|betoonvalubetoon.

Populaarne

Huvitav